SŽDC,s.o - TÚDC-ODD

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1
772 58 OLOMOUC
tel.: +420 972 742 396, +420 972 741 769; GSM: +420 725 039 782
Fax: +420 972 741 290
e-mail: typdok@tudc.cz
Kontakty na pracovníky:
Působnost Jméno Telefon
Distribuce tištěné dokumentace Jarmila Strnadová 972 742 396, GSM:725 039 782
Správce digitálního archivu Ing. Jiří Holoubek 972 741 004, GSM:602 760 705
Technická podpora Ing. Pavel Pišťák 972 741 769, GSM:724 761 442ČD,a.s., ZC Praha

České dráhy a.s., Zásobovací centrum Praha
Sklad předpisů
Želivského 2
130 73 Praha 3

Radek Fulka
GSM: +420 702 035 995
e-mail: fulkaradek@seznam.cz