Aktuality - změny v archivu

30.8.2018 - 12. změna Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah - účinnost od 1.9.2018. Aktuální TKP zde.
Novelizace kapitoly 25A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy

11.5.2017 - OTP - Neproměnná návěstidla - platnost od 1.5.2017

28.04.2017 - Vydání nového vzorového listu mostů a tunelů - MVL 150 Příloha II - Využití systému řízení dilatace mostu pro mostní konstrukce - platnost od 01.02.2017 zde

28.04.2017 - Vydání nového vzorového listu mostů a tunelů - MVL 150 - Kombinovaná odezva mostu a koleje - platnost od 01.04.2017 zde

28.04.2017 - Vydání nového vzorového listu mostů a tunelů - MVL 725 - Aplikace FRP polymerů pro vybavení železničních mostů - platnost od 01.04.2017 zde

24.4.2017 - zásady pro návrh a použití přejezdových konstrukcí - vzhledem k provozním zkušenostem s přejezdovými konstrukcemi, z důvodu zajištění odpovídající funkce konstrukce koleje v železničním přejezdu a z důvodu vytvoření nutného prostoru pro práci traťové mechanizace v prostoru železničních přejezdů, byly stanoveny zásady pro návrh a použití přejezdových konstrukcí zde

30.3.2017 - 11. změna Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah - účinnost od 1.4.2017. Aktuální TKP zde.
Novelizace kapitoly 14 - Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače
Novelizace kapitoly 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV.

08.2.2017 - Seznam výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR - aktualizace 2017 - platnost od 1.1.2017 zde.

1.11.2016 - 10. změna Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah - účinnost od 1.11.2016. Aktuální TKP zde
Novelizace kapitoly 26 - Osvětlení, EOV, Stožárové transformovny VN/NN
Novelizace kapitoly 29 - Silnoproudá technologická zařízení
Novelizace kapitoly 33 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

03.10.2016 - Vydání nového vzorového listu železničního svršku - J60-1:26,5 - 2500 - zl - PHS, VL 162.216 b - Montážní plán, potřeba pražců - platnost od 26.8.2016

03.10.2016 - Vydání nového vzorového listu železničního svršku - J60-1:26,5 - 2500 - zl - PHS, VL 162.016 b - Dispoziční plán a geometrické uspořádání - platnost od 26.8.2016

19.5.2016 - OTP - Technologie práce automatických strojních podbíječek přesnou metodou s využitím dat získaných měřením prostové polohy koleje - platnost od 1.4.2016

11.2.2016 - Seznam výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR - aktualizace 2016 - platnost od 1.1.2016

25.1.2016 - Symboly pro označení technologií svařování - aktualizace k 12.1.2016 - platnost od 12.1.2016

25.1.2016 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování - mimodrážní organizace - aktualizace k 12.1.2016 - platnost od 12.1.2016

25.1.2016 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování SŽDC,s.o., OŘ - aktualizace k 12.1.2016 - platnost od 12.1.2016


Technické podmínky dodací

23.01.2017 - Geobuňky Geomacell s funkcí protierozní a výztužnou-GEOMAT 008/2016 - platnost od 10.01.2017 zde.

20.01.2017 - Georohož s protierozní funkcí na ochranu zemního tělesa - Tenax SpA - platnost od 12.01.2017 zde.

20.01.2017 - Geomřížky Eurogrid BX s funkcí výztužnou a protierozní-dvouosé-GEOMAT - platnost od 11.01.2017 zde.

04.01.2017 - Schválení TPD - Drenážní a víceúčelové systémy RailPipe SN 16 - Frankische - Osvědčení č. 547/2016-O13 - platnost od 27.12.2016 zde.

04.01.2017 - Symboly pro označení technologií svařování - platnost od 5.1.2017 zde.

04.01.2017 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování - mimodrážní organizace - platnost od 5.1.2017 zde.

04.01.2017 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování SŽDC,s.o., OŘ - platnost od 5.1.2017 zde.

04.01.2017 - Mazací prostředek BioCon PeWaS Protec 40 (PP40) - PaWaS, s.r.o. - platnost od 1.1.2017 zde.


23.11.2016 - Vignolovy železniční kolejnice - AFERPI SPA - Italie - platnost od 1.11.2016 zde.

23.11.2016 - Sestavy revizních šachet WAVIN pro odvodnění železničních drah - platnost od 2.11.2016 zde.

09.11.2016 - Směsné pojivo Geosol C - Cemex - platnost od 23.10.2016 zde.

09.11.2016 - Odvodňovací žlaby TZZ-3, TZZ-4 - EKO BET - platnost od 11.10.2016 zde.

09.11.2016 - Geomřížky Tensar SS - dvouosé s funkcí výztužnou a protierozní - platnost od 10.10.2016 zde.

09.11.2016 - Geomříže Enkagrid MAX a Enkagrid PRO - Bonar B.V. - platnost od 4.10.2016 zde.

09.11.2016 - Geomřížky Miragrid GX jednoosé a dvouosé - Geomat s.r.o. - platnost od 12.10.2016 zde.

09.11.2016 - Geomřížky Tensar 500RE - jednosé s funkcí výztužnou v zemním tělese - platnost od 6.10.2016 zde.
Poslední změna: 30.8.2018 Správce: Radomíra Černá