MOSTNÍ VZOROVÉ LISTY
Seznam mostních vzorových listů aktualizován 13.9.2019
Číslo a název vzorového listu Aktuální znění Počet změn Účinnost Poslední změna
MVL 100 - Soustava mostních vzorových listů MVL100.pdf 0 1.5.1994  
MVL 102 - Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku MVL102.pdf 0 1.1.1998  
MVL 110 - Standartní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů MVL110.pdf 0 17.4.2019  
MVL 115 - Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou MVL115.pdf 0 3.6.2019  
MVL 120 - Vzorový statický výpočet plnostěnné oceklové konstrukce s horní mostovkou a kolejovým ložem MVL120.pdf 0 6.7.1988  
MVL 121 - Vzorový statický výpočet plnostěnné ocelové konstrukce s dolní mostovkou a mostnicemi MVL121.pdf 0 19.9.1988  
MVL 150 - Kombinovaná odezva mostu a koleje MVL150.pdf 0 1.4.2017  
MVL 511 - Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky MVL511.pdf 0 1.1.2006  
MVL 649 - Železobetonové trubní propustky MVL649.pdf 0 11.4.2012  
MVL 701 - Pružné uložení koleje na mostech s mostnicemi MVL701.pdf 0 1.3.2000  
MVL 720 - Zábradlí pro železniční mosty MVL720.pdf 0 1.9.2019  
MVL 725 - Aplikace FRP polymerů pro vybavení železničních mostů MVL725.pdf 0 1.4.2017  
MVL 916 - Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o rozpětí  6,6 m - 8,4 m - 10,2 m MVL916.pdf 0 1.2.1995  
MVL 917 - Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o rozpětí  12 - 30 m MVL917.pdf 0 1.1.1994  
VZOROVÉ LISTY TUNELŮ
Seznam vzorových listů aktualizován 1.2.2012
Číslo a název vzorového listu Aktuální znění Počet změn Účinnost Poslední změna
Vzorový list  - Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu VLSTP1kolej.pdf 0 1.3.2010  
Komentář k Vzorovému listu - Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu VLSTP1kolejKomentar.pdf 0 1.3.2010  
Vzorový list  - Světlý tunelový průřez dvojkolejného tunelu VLSTP2kolej.pdf 0 1.2.2012  
Komentář k vzorovému listu  - Světlý tunelový průřez dvojkolejného tunelu VLSTP2kolejKomentar.pdf 0 1.2.2012  
VL 351 - Světlé tunelové průřezy ČSD MVL351.pdf 0 1.1.1980