Šablony průvodních karet k dokumentůmTyp dokumentu Šablona ke stažení Datum aktualizace
Vzorový list železničního svršku PruvKarta_VL_svrsek.xls 15.8.2017
Vzorový list železničního spodku PruvKarta_VL_spodek.xls 15.8.2017
Vzorový list zařízení tratí PruvKarta_VL_ZT.xls 15.8.2017
Vzorový list mostů a tunelů PruvKarta_MVL.xls 15.8.2017
Obecné technické podmínky železničního svršku PruvKarta_OTP_svrsek.xls 15.8.2017
Obecné technické podmínky železničního spodku PruvKarta_OTP_spodek.xls 15.8.2017
Obecné technické podmínky pro mosty a tunely PruvKarta_OTP_mosty a tunely.xls 15.8.2017
Technické podmínky dodací železničního svršku PruvKarta_TPD_svrsek.xls 15.8.2017
Technické podmínky dodací železničního spodku PruvKarta_TPD_spodek.xls 15.8.2017
Technologické postupy PruvKarta_Technologické postupy.xls 15.8.2017
Směrnice pokyny a opatření PruvKarta_Smernice pokyny a opatrení.xls 15.8.2017
Výnosy PruvKarta_vynos.xls 15.8.2017