TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH
Třetí  vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od 1.9.2018)
Komplet všech kapitol se zapracovanými změnami 1 až 12 TKP3_Komplet_12zm.zip
Číslo a název kapitoly Aktuální znění Posled. změna Účinnost Historie změn
1 Všeobecně TKP3_01_7.pdf 7 1.2.2010 1, 3, 6, 7
2 Příprava staveniště TKP3_02.pdf   1.12.2000  
3 Zemní práce TKP3_03_6.pdf 6 1.7.2008 6
4 Odvodnění tratí a stanic TKP3_04_6.pdf 6 1.7.2008 3, 6
5 Ochrana zemního tělesa TKP3_05_6.pdf 6 1.7.2008 6
6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku TKP3_06_6.pdf 6 1.7.2008 1, 6
7 Kolejové lože TKP3_07_8.pdf 8 1.5.2013 3, 8
8 Konstrukce koleje a výhybek TKP3_08_8.pdf 8 1.5.2013 3, 4, 6, 8
9 Úrovňové přejezdy a přechody TKP3_09_6.pdf 6 1.7.2008 6
10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy TKP3_10_6.pdf 6 1.7.2008 6
11 Trvalé oplocení TKP3_11.pdf   1.12.2000  
12 Chráničky a kolektory TKP3_12_8.pdf 8 1.5.2013 4, 6, 8
13 Plyn, voda, produktovody TKP3_13_6.pdf 6 1.7.2008 6
14 Kanalizace, septiky, čističky, lapače TKP3_14_11.pdf 11 1.4.2017 11
15 Vegetační úpravy TKP3_15.pdf   1.12.2000  
16 Protihluková opatření TKP3_16_7.pdf 7 1.2.2010 7
17 Beton pro konstrukce TKP3_17_8.pdf 8 1.5.2013 3, 8
18 Betonové mosty a konstrukce TKP3_18_8.pdf 8 1.5.2013 4, 8
19 Ocelové mosty a konstrukce TKP3_19_9.pdf 9 1.3.2015 3, 6, 9
20 Tunely TKP3_20_2.pdf 2 1.1.2002 2
21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů TKP3_21_5.pdf 5 1.9.2006 3, 5
22 Izolace proti vodě TKP3_22_1.pdf 1 1.11.2001 1
23 Sanace inženýrských objektů TKP3_23_5.pdf 5 1.9.2006 5
24 Zvláštní zakládání TKP3_24_4.pdf 4 31.12.2003 4
25A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy TKP3_25A_12.pdf 12 1.9.2018 12
25B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi TKP3_25B_1.pdf 1 1.11.2001 1
26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně dálkového ovládání TKP3_26_10.pdf 10 1.11.2016 1, 3, 10
27 Zabezpečovací zařízení TKP3_27_8.pdf 8 1.5.2013 1, 3, 4, 8
28 Sdělovací zařízení TKP3_28_3.pdf 3 31.12.2002 1, 3
29 Silnoproudá technologická zařízení TKP3_29_10.pdf 10 1.11.2016 1, 10
30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP3_30_11.pdf 11 1.11.2001 1, 11
31 Trakční vedení TKP3_31_5.pdf 5 1.9.2006 3, 5
32 Zařízení tratí a traťové značky TKP3_32_8.pdf 8 1.5.2013 3, 8
33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TKP3_33_10.pdf 10 1.11.2016 5, 10