TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH - Třetí vydání
PPŘEHLED VYDANÝCH ZMĚN 1 až 12
Změna Datum účinnosti Číslo jednací Dotčené kapitoly
3. vydání 1.12.2000 TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000  
změna č. 1 1.11.2001 TÚDC-16013/2001 ze dne 31.7.2001 Změna v textu: 1, 6, 26, 27, 28, 29, 30, novelizace: 22, 25B
změna č. 2 1.1.2002 TÚDC-60357/2001 ze dne 30.10.2001 Novelizace: 20
změna č. 3 31.12.2002 TÚDC-17087/2002 ze dne 20.12.2002 Změna v textu: 26, 32,  novelizace: 1, 4, 7, 8, 19, 21, 27, 28, 31 
změna č. 4 31.12.2003 TÚDC-18059/2003 ze dne 30.12.2003 Novelizace: 8, 12, 18, 24, 27 
změna č. 5 1.9.2006 5584 ze dne 16.2.2006 Novelizace: 21, 23, 31 + nová kapitola 33
změna č. 6 1.7.2008 12153/08-OKS ze dne 7.4.2008 Novelizace: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 19
změna č. 7 1.2.2010 S 501/2010-OKS ze dne: 8.1.2010 Změna v textu: 1,  novelizace: 16
změna č. 8 1.5.2013 S 3916/2012-TÚDC ze dne: 27.3.2013 Novelizace: 7, 8, 12, 17, 18, 27, 32
změna č. 9 1.3.2015 S694/2015 - O13 ze dne: 14.1.2015 Novelizace: 19
změna č. 10 1.11.2016 S37926/2016-SŽDC-O14, ‌‌‌S35447/2016-SŽDC-O14, S35447/2016-SŽDC-O14 Novelizace: 26, 29, 33
změna č. 11 1.4.2017 S1207/2017-SŽDC-O13, S48321/2016-SŽDC-O14 Novelizace: 14, 30
změna č. 12 1.9.2018 S18985/2018-SŽDC-GŘ-O24 Novelizace:25A