Aktuality

!!! Uživatelé intranetu SŽ!!! využijte aplikaci typové dokumentace na adrese http://portal.typdok.tudc.cz s přístupem k interním dokumentům SŽ

28.06.2024 - VL VOK - 0085 - Betonový pražec B 07TT W60 / B 07TT USP W60 Track Tec - platnost od 27.03.2023 zde.

14.06.2024 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - TKP Kapitola 25B - Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi - účinnost od 01.07.2024 zde.

17.05.2024 - VL 101.412b Betonový výhybkový pražec VPS - platnost od 15.05.2024 zde.

02.05.2024 - VL VOK - 0089 - Betonový pražec B 70RTT-2,4 W49 - Track Tec - platnost od 29.04.2024 zde.

11.04.2024 - VL VOK - 0088 - Betonový pražec B 91T / 2 R ZK - ŽPSV - platnost od 04.04.2024 zde.

26.03.2024 - VL 002.301 Stoličky válečkové SVV-P a SW-ZP pro jednoduché výhybky soustav S49 2.generace a UIC60 - platnost od 12.03.2024 zde.

19.03.2024 - TP č. 94 - pro opravy provozovaných srdcovek z materiálu Mn 13 navařováním v aktuálním znění - platnost od 01.03.2014 zde.

14.03.2024 - Ž8 11 - Nástupiště na drahách celostátních , regionálních, místních a vlečkách - Odvodnění nástupišť - účinnost od 15.03.2024 zde.

01.03.2024 - Symboly pro označení technologií svařování - aktualizace k 1.3.2024 - platnost od 01.03.2024 zde.

01.03.2024 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování - mimodrážní organizace - aktualizace k 1.3.2024 - platnost od 01.03.2024 zde.

01.03.2024 - Souhrnný seznam zhotovitelů svařování Správa železnic, státní organizace, OŘ - aktualizace k 1.3.2024 - platnost od 01.03.2024 zde.

01.03.2024 - Prezentace k novému vydání Předpisu SŽ S3 / 2 Bezstyková kolej - platnost od 01.03.2024 zde.

06.02.2024 - Osvědčení č. 824/2024 pro TPD Rozměrné vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu; B a BC a.s.; č.8/2018 - B a BC - platnost od 02.02.2024 zde.

05.02.2024 - Seznam výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR - aktualizace 2024 - platnost od 18.01.2024 zde.

24.01.2024 - Osvědčení č. 822/2024 pro Schválení TPD Vegetační tvárnice CSB-VG 450/300/80,CSB-VG 600/400/80, CSB-VG 600/400/100, CSB-VG 800/600/200 Vegetační tvárnice; CS-BETON s.r.o; č. 3/2018 - CS-BETON - platnost od 19.01.2024 zde.

11.01.2024 - Osvědčení č. 821/2023 pro TPD - Betonové dílce pro vedení povrchových vod - TBZ 30/20/8, TBZ 50/50/13, TBZ 33/65/16, TBZ 50/65/16, TBZ 50/105/31, TBM 50/50/10; Prefa Brno a.s.; č.2/2018-Prefa Brno a.s. - platnost od 09.01.2024 zde.

28.12.2023 - DODATEK 1c - Bezpečnostní zábrana - Souhlas pro používání výrobku BZ „CHT PCE 01“ na provozované železniční dopravní cestě státní organizace Správa železnic (SŽ). - platnost od 18.12.2023 zde.

08.12.2023 - Schválení TPD Vegetační a zatravňovací tvárnice pro použití v odvodňovacích zařízeních; BaBC a.s.Zbuch; č. 1/2015-BaBC; Osvědčení č. 819/2023-O13 - platnost od 05.12 2023 zde.

10.11.2023 - VL Ž18 - Kabelové trasy a jiná vedení - účinnost od 01.12.2023 zde.


T e c h n i c k é   p o d m í n k y   d o d a c í - A K T U A L I T Y
TPD jsou přístupné jen v intranetu SŽ !!!,

22.07.2024 - Přejezdová konstrukce BR PŘEJEZD 400; ŽPSV s.r.o.; č.TPD-06298362-2024-3-BR PŘEJEZD 400 - platnost od 22.07.2024 zde

22.07.2024 - Přejezdová konstrukce BR PŘEJEZD 200; ŽPSV s.r.o.; č.TPD-06298362-2024-1-ŽPSV - platnost od 22.07.2024 zde

22.07.2024 - Přejezdová konstrukce BR PŘEJEZD 35 ELSA; ŽPSV s.r.o.; č.TPD-06298362-2024-2-BR PŘEJEZD 35 ELSA - platnost od 22.07.2024 zde

12.07.2024 - Kanalizační potrubí, kanalizační šachty a drenážní perforované potrubí; Elmo-Plast a.s.; č. 1/2024 - Elmo-plast - platnost od 10.07.2024 zde

12.07.2024 - Antivibrační rohože FS 550 GR, GR 650 FS; HET-PRAGOELAST s.r.o.; č. 001/2024 - HET - platnost od 03.07.2024 zde

03.07.2024 - Šachtový poklop ROTUS DN400 A15 EN124-6 SŽ; HECKL s.r.o.; č. 01/2024 - HECKL - platnost od 02.07.2024 zde

27.06.2024 - Dělená regenerační vložka DRV 1Z; TVD - Technická výroba a.s.; č. TPD-430-03/20 - platnost od 01.06.2024 zde

24.06.2024 - Vignolovy železniční kolejnice; Voestalpine Rail Technology GmbH; č. TLB 07-2024 - platnost od 01.07.2024 zde

21.06.2024 - Pryžová podložka pod patu kolejnice typ WU-7 v bezpodkladnicovém upevnění;KSK-BELT, a.s.;č.TPD 2/2024 - platnost od 01.07.2024 zde

18.06.2024 - Pryžové podložky pod patu kolejnice typ WS-7, WU-7 v bezpodkladnicovém upevnění 4. vydání;.Rubena, s.r.o.;č.TPD 280 - platnost od 01.07.2024 zde

23.05.2024 - Netkaná geotextílie GEO PP s filtrační a oddělovací funkcí pro použití v tělese železničního spodku; GEOSYNTETIKA, s.r.o.; č. 12/2024 - platnost od 21.05.2024 zde

15.05.2024 - Mobilní protihluková stěna; ŽPSV, s.r.o., MC VELOX Praha, s.r.o.; č. TP - 01/15 ŽPSV 3. vydání - platnost od 15.03.2024 zde

02.05.2024 - Odvodňovací liniové systémy z polymerického betonu MEADRAIN; MEA Water Management s.r.o.; č. 001/2024-MEA - platnost od 16.04.2024 zde

02.05.2024 - Liniové odvodňovací žlaby řady FASERFIX® a RECYFIX® a filtrační žlaby DRANFIX® CLEAN vč. odtokových vpustí; Benefit stavební prvky, s.r.o.; č. 01/2024-BNFT - platnost od 16.04.2024 zde

15.04.2024 - Neproměnná návěstidla; HICON - dopravní značení, s.r.o.; č. Hicon - 01/2024 - platnost od 19.04.2024 zde

22.03.2024 - Kanalizační potrubí KG 2000 Polypropylen; Ostendorf - OSMA s.r.o.; č. 1/2024 - OSMA - platnost od 20.03.2024 zde

12.03.2024 - Hladké kanalizační PVC-U potrubí KG SN4 a SN 8 Ultra-3; Hladké kanalizační PVC-U potrubí KG SN8 Kompakt; Dyka s.r.o.; č. 01/2023-DYKA - platnost od 08.01.2024 zde

06.03.2024 - Pryžové podložky pod patu kolejnice typ WS-7, WU-7 v bezpodkladnicovém upevnění 3. vydání;.Rubena, s.r.o.;č.TPD 280 - platnost od 01.01.2024 zde

04.03.2024 - Neproměnná návěstidla; Zemědělská akciová společnost Koloveč; č. ZAS 01/2024 - platnost od 29.02.2024 zde

26.02.2024 - Vápenná směs SM 30, SM 50, SM 70, SM 31, SM 51, SM 71; Vápenka Vitošov s.r.o.; č. 1/2024-Vitošov - platnost od 13.02.2024 zde

02.02.2024 - Odvodňovací žlaby TZZ-3, TZZ-4, TZZ-5; EKO BET Plaňany s.r.o.; č. 01/2023-EKO BET - platnost od 08.01.2024 zde

30.01.2024 - Vignolovy kolejnice a přídržnicový profil 33C1; ArcelorMittal Poland S.A.; č.1/2024 - platnost od 01.02.2024 zde

23.01.2024 - Prvky pro odvodnění; ŽPSV Uh. Ostroh; TP - 01/24 - platnost od 15.01.2024 zde

16.01.2024 - Dvojité pružné kroužky pro železniční svršek, GROWEMENTAL S.p.A (STRABAG Rail a.s.); č. 1/2023 - platnost od 01.01.2024 zde

02.01.2024 - Spojovací a upevňovací součásti pro železniční svršek; SRUBENA UNIA Sp.z o.o.; č. 1/2023 - platnost od 01.01.2024 zde

28.12.2023 - Výztužná geomříž FORTRAC®T z polyesterové příze pro použití v tělese železničního spodku; GEOSYNTETIKA, s.r.o.; č. 10/2023 - platnost od 13.12.2023 zde

28.12.2023 - Sestavy pro AT svařování kolejnic technologií PANDROL S.A.S.; PANDROL, s.r.o.; č. 1/2020 - AT Změna č.1 - platnost od 01.01.2024 zde

08.12.2023 - Mazivo Interflon Grease OG jako antikorozní opatření, INTERFLON Czech, s.r.o.; č. INF 1/2023 - platnost od 01.12.2023 zde
Poslední změna: 22.03.2024 Správce: Radomíra Černá