TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH
Poslední aktualizace - 21.12.2022
Komplet všech aktuálně platných kapitol: TKP_Komplet_2022_12_21.zip
Číslo a název kapitoly PDF soubor Vydání Účinnost Starší vydání (do 5 let) Gestorský útvar Gestor
1 Všeobecně TKP01_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP01_2010_02 O7 Ing. Petr Fojta
1 Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty TKP01A_2022_12 prosinec 2022 21.12.2022   CTD Ing. Pavel Pišťák
2 Příprava staveniště TKP02_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP02_2000_12 O7 Ing. Petr Fojta
3 Zemní práce TKP03_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Radek Bernatík
4 Odvodnění tratí a stanic TKP04_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Břešťovský
5 Ochrana zemního tělesa TKP05_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Jasanský
6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku TKP06_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Jasanský
7 Kolejové lože TKP07_2021_10 říjen 2021 01.11.2021 TKP07_2013_05 O13 Ing. Jan Čihák
8 Konstrukce koleje a výhybek TKP08_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Vojtěch Langer
9 Úrovňové přejezdy a přechody TKP09_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Hana Bouberlová
10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy TKP10_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Hana Bouberlová
11 Trvalé oplocení TKP11_2000_12 prosinec 2000 01.12.2000   O13 Ivana Borovská
12 Chráničky a kolektory TKP12_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Miloš Novák
13 Plyn, voda, produktovody TKP13_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O23 Ing. Vanda Šimánková
14 Kanalizace, odpadní jímky, čističky, lapače TKP14_2021_04 duben 2021 01.05.2021 TKP14_2017_04 O23 Ing. Vanda Šimánková
15 Vegetační úpravy TKP15_2021_02 únor 2021 01.03.2021 TKP15_2000_12 O15 Ing. Miroslav Bulant
16 Protihluková opatření TKP16_2022_01 leden 2022 01.02.2022 TKP16_2010_02 O13 Ing. Ivo Jauris
17 Beton pro konstrukce TKP17_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP17_2013_05 O13 Ing. Tomáš Šlais
18 Betonové mosty a konstrukce TKP18_2022_05 květen 2022 01.06.2022 TKP18_2013_05 O13 Ing. Tomáš Šlais
19 Ocelové mosty a konstrukce TKP19_2015_03 březen 2015 01.03.2015   O13 Ing. Milan Kučera
20 Tunely TKP20_2002_01 leden 2002 01.01.2002   O13 Ing. Jan Vrbata, Ph.D.
21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů TKP21_2006_09 září 2006 01.09.2006   O13 Ing. Václav Podlipný
22 Izolace proti vodě TKP22_2022_06 červen 2022 01.07.2022 TKP22_2001_11 O13 Ing. David Zeman
23 Sanace inženýrských objektů TKP23_2006_09 září 2006 01.09.2006   O13 Ing. Zdeněk Nečekal
24 Zvláštní zakládání TKP24_2003_12 prosinec 2003 31.12.2003   O13 Ing. Miloš Novák
25A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy TKP25A_2018_09 září 2018 01.09.2018 TKP25A_2000_12 O24 Ing. Josef Dostál
25B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi TKP25B_2001_11 listopad 2001 01.11.2001   O13 Ing. Milan Kučera
26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory VN/NN, rozvody NN včetně dálkového ovládání TKP26_2016_11 listopad 2016 01.11.2016 TKP26_2002_12 O24 Bc. Jaroslav Valníček
27 Zabezpečovací zařízení TKP27_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O14 Ing. Marcel Klega
28 Sdělovací zařízení TKP28_2022_12 prosinec 2022 01.01.2023 TKP28_2002_12 O14 Bc. Jan Bednář
29 Silnoproudá technologická zařízení TKP29_2016_11 listopad 2016 01.11.2016 TKP29_2001_11 O24 Ing. Zdeněk Kriš
30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP30_2017_04 duben 2017 01.04.2017 TKP30_2001_11 O24 Bc. Jaroslav Valníček
31 Trakční vedení TKP31_2006_09 září 2006 01.09.2006   O24 Ing. Tomáš Krčma, Ph.D
32 Zařízení tratí a traťové značky TKP32_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Tomáš Hartman
33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TKP33_2016_11 listopad 2016 01.11.2016   O24 Ing. Ondřej Plocek