TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH
Poslední aktualizace stránky - 14.6.2024
Komplet všech aktuálně platných kapitol: TKP_Komplet_2024_06_14.zip
Číslo a název kapitoly PDF soubor Vydání Účinnost Starší vydání (do 5 let) Gestorský útvar Gestor
1 Všeobecně TKP01_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP01_2010_02 O7 Ing. Petr Fojta
1 Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty TKP01A_2024_06 únor 2024 05.02.2024 TKP01A_2024_02 CTD Ing. Pavel Pišťák
2 Příprava staveniště TKP02_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP02_2000_12 O7 Ing. Petr Fojta
3 Zemní práce TKP03_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Radek Bernatík
4 Odvodnění tratí a stanic TKP04_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Břešťovský
5 Ochrana zemního tělesa TKP05_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Jasanský
6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku TKP06_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Petr Jasanský
7 Kolejové lože TKP07_2021_10 říjen 2021 01.11.2021 TKP07_2013_05 O13 Ing. Jan Čihák
8 Konstrukce koleje a výhybek TKP08_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Vojtěch Langer
9 Železniční přejezdy a přechody TKP09_2023_11 listopad 2023 01.01.2024 TKP09_2008_07 O13 Ing. Hana Bouberlová
10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy TKP10_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O13 Ing. Hana Bouberlová
11 Trvalé oplocení TKP11_2000_12 prosinec 2000 01.12.2000   O13 Ivana Borovská
12 Chráničky a kolektory TKP12_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Miloš Novák
13 Plyn, voda, produktovody TKP13_2008_07 červenec 2008 01.07.2008   O23 Ing. Vanda Šimánková
14 Kanalizace, odpadní jímky, čističky, lapače TKP14_2021_04 duben 2021 01.05.2021 TKP14_2017_04 O23 Ing. Vanda Šimánková
15 Vegetační úpravy TKP15_2021_02 únor 2021 01.03.2021 TKP15_2000_12 O15 Ing. Miroslav Bulant
16 Protihluková opatření TKP16_2022_01 leden 2022 01.02.2022 TKP16_2010_02 O13 Ing. Ivo Jauris
17 Beton pro konstrukce TKP17_2022_04 duben 2022 01.06.2022 TKP17_2013_05 O13 Ing. Tomáš Šlais
18 Betonové mosty a konstrukce TKP18_2022_05 květen 2022 01.06.2022 TKP18_2013_05 O13 Ing. Tomáš Šlais
19 Ocelové mosty a konstrukce TKP19_2015_03 březen 2015 01.03.2015   O13 Ing. Milan Kučera
20 Tunely TKP20_2002_01 leden 2002 01.01.2002   O13 Ing. Jan Vrbata, Ph.D.
21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů TKP21_2006_09 září 2006 01.09.2006   O13 Ing. Václav Podlipný
22 Izolace proti vodě TKP22_2022_06 červen 2022 01.07.2022 TKP22_2001_11 O13 Ing. David Zeman
23 Sanace inženýrských objektů TKP23_2006_09 září 2006 01.09.2006   O13 Ing. Zdeněk Nečekal
24 Zvláštní zakládání TKP24_2003_12 prosinec 2003 31.12.2003   O13 Ing. Miloš Novák
25A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy TKP25A_2018_09 září 2018 01.09.2018 TKP25A_2000_12 O24 Ing. Josef Dostál
25B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi TKP25B_2024_06 červen 2024 01.07.2024 TKP25B_2001_11 O13 Ing. Milan Kučera
26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory VN/NN, rozvody NN včetně dálkového ovládání TKP26_2016_11 listopad 2016 01.11.2016 TKP26_2002_12 O24 Bc. Jaroslav Valníček
27 Zabezpečovací zařízení TKP27_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O14 Ing. Marcel Klega
28 Sdělovací zařízení TKP28_2022_12 prosinec 2022 01.01.2023 TKP28_2002_12 O14 Bc. Jan Bednář
29 Silnoproudá technologická zařízení TKP29_2016_11 listopad 2016 01.11.2016 TKP29_2001_11 O24 Ing. Zdeněk Kriš
30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP30_2017_04 duben 2017 01.04.2017 TKP30_2001_11 O24 Bc. Jaroslav Valníček
31 Trakční vedení TKP31_2006_09 září 2006 01.09.2006   O24 Ing. Tomáš Krčma, Ph.D
32 Zařízení tratí a traťové značky TKP32_2013_05 květen 2013 01.05.2013   O13 Ing. Tomáš Hartman
33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TKP33_2016_11 listopad 2016 01.11.2016   O24 Ing. Ondřej Plocek
TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH
Poslední aktualizace - 14.06.2024
Změna Účinnost Číslo jednací Dotčené kapitoly
3. vydání 01.12.2000 TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000  
změna č. 1 01.11.2001 TÚDC-16013/2001 ze dne 31.7.2001 Změna v textu: 1, 6, 26, 27, 28, 29, 30, novelizace: 22, 25B
změna č. 2 01.01.2002 TÚDC-60357/2001 ze dne 30.10.2001 Novelizace: 20
změna č. 3 31.12.2002 TÚDC-17087/2002 ze dne 20.12.2002 Změna v textu: 26, 32,  novelizace: 1, 4, 7, 8, 19, 21, 27, 28, 31 
změna č. 4 31.12.2003 TÚDC-18059/2003 ze dne 30.12.2003 Novelizace: 8, 12, 18, 24, 27 
změna č. 5 01.09.2006 5584 ze dne 16.2.2006 Novelizace: 21, 23, 31 + nová kapitola 33
změna č. 6 01.07.2008 12153/08-OKS ze dne 7.4.2008 Novelizace: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 19
změna č. 7 01.02.2010 S 501/2010-OKS ze dne: 8.1.2010 Změna v textu: 1,  novelizace: 16
změna č. 8 01.05.2013 S 3916/2012-TÚDC ze dne: 27.3.2013 Novelizace: 7, 8, 12, 17, 18, 27, 32
změna č. 9 01.03.2015 S694/2015 - O13 ze dne: 14.1.2015 Novelizace: 19
změna č. 10 01.11.2016 S37926/2016-SŽDC-O14, ‌‌‌S35447/2016-SŽDC-O14, S35447/2016-SŽDC-O14 Novelizace: 26, 29, 33
změna č. 11 01.04.2017 S1207/2017-SŽDC-O13, S48321/2016-SŽDC-O14 Novelizace: 14, 30
změna č. 12 01.09.2018 S18985/2018-SŽDC-GŘ-O24 Novelizace: 25A
únor 2021 01.03.2021 9567/2021-SŽ-GŘ-O15 Novelizace: 15
duben 2021 01.05.2021 17647/2021-SŽ-GŘ-O23 Novelizace: 14
říjen 2021 01.11.2021 149181/2021-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 7
leden 2022 01.02.2022 3019/2022-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 16
duben 2022 01.06.2022 23493/2022-SŽ-GŘ-O7, 23497/2022-SŽ-GŘ-O7, 21798/2022-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 1, 2, 17
květen 2022 01.06.2022 32692/2022-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 18
červen 2022 01.07.2022 40307/2022-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 22
prosinec 2022 01.01.2023 80011/2022-SŽ-GŘ-O14 Novelizace: 28
listopad 2023 01.01.2024 81098/2023-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 9
červen 2024 01.07.2024 30359/2024-SŽ-GŘ-O13 Novelizace: 25B